GRANOVA LABCON – Laboratorij za konstrukcije

GRANOVA LABCON osnovan je u studenom 2021. godine.

 

Danas smo laboratorij opremljen za provedbu terenskih ispitivanja pokusnim opterećenjem mostova i konstrukcija visokogradnje prema normama za ispitivanje konstrukcija pokusnim opterećenjem navedenim u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (Prilog I.10.).

 

Uz konstantnu nabavku nove opreme, usavršavanje osoblja i usku suradnju sa stručno-znanstvenim institucijama u području ispitivanja konstrukcija stalno radimo na poboljšavanju, širenju i unaprijeđenju usluga laboratorija na ovom području.

 

GRANOVA d.o.o., GRANOVA LABCON - Laboratorij za konstrukcije akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1693.

 

                    

 

Za sve upite, nejasnoće ili pitanja slobodno se javite na neki od navednih kontakata laboratorija:

E-mail: laboratorij@granova.hr

GRANOVA LABCON - Laboratorij za konstrukcije 

Bolnička 51/3, HR-10090 Zagreb

Tel: +385 1 34 36 525

 

Ili direktno Voditelju laboratorija: 

Dragutin Šporec, dipl.ing.građ. 

Mob: +385 91 603 50 61

E-mail: dragutin.sporec@granova.hr

 

Upitnik o zadovoljstvu kupca dostupan u obliku Google Forms alata na poveznici: https://forms.gle/VoxhY5JTQRdYJAhQA ili kao obrazac za ručno popunjavanje.

 

Svi klijenti laboratorija mogu u slučaju eventualne nesukladnosti usluge laboratorija podnijeti laboratoriju pritužbu. Podnositelj pritužbe može uz dostupni obrazac pritužbu uputiti i usmeno osoblju laboratorija, pismeno na adresu ureda ili e-mail-om.

Pritužba se uvažava samo ako se radi o nesukladnosti s onim dijelom usluge koja je utvrđena pismenim putem (ugovor ili narudžbenica).

O primitku pritužbe te o prihvaćanju/neprihvaćanju pritužbe voditelj laboratorija će pismenim putem (dopis ili e-mail) obavjestiti podnositelja u roku od 15 dana od kada je pritužba zaprimljena i  izvještava podnositelja o svim eventualno poduzetim radnjama u rješavanju iste. Nakon završetka rješavanja pritužbe voditelj laboratorija obavještava podnositelja o rješenju predmetne pritužbe.

Europska Unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Rast konkurentnosti u djelatnosti transportnog inženjerskog graditeljstva uz pomoć primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije