Projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Rast konkurentnosti u djelatnosti transportnog inženjerskog graditeljstva uz pomoć primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije

Kratki opis projekta: Dana 18.11.2019. poduzeće GRANOVA d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rast konkurentnosti u djelatnosti transportnog inženjerskog graditeljstva uz pomoć primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0410. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom ovog projekta će se objediniti i unaprijediti poslovni procesi pružanja usluga, prodaje, upravljanja rizicima, strateškog planiranja i marketinga.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su povećanje konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje i izvoza, otvaranje 1 novog radnog mjesta, unaprjeđenje poslovnih procesa, značajna ušteda vremena potrebnog za proces projektiranja zbog nabave tehnološki naprednih programa za poslove projektiranja, mogućnost detektiranja grešaka i konflikata u ranoj fazi projektiranja zbog mogućnosti modeliranja, izračuna opterećenja, dimenzioniranja i predviđanja ponašanja konstrukcije, povećanje kvalitete komunikacije među zaposlenicima te unaprjeđenje timskog rada kroz pouzdano otkrivanje nedosljednosti kroz nabavljene softvere, povećanje produktivnosti zaposlenika kroz objedinjavanje poslova projektiranja koji su se do sada obavljali u više različitih programa, kao i kroz mogućnost korištenja svih programa na terenu kod klijenata, izvoditelja, kooperanata i drugih zainteresiranih strana i sl.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje
  • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
  • Unapređenje poslovnih procesa

 

Ukupna vrijednost projekta: 465.864,42 kn

EU sufinanciranje projekta:  251.147,65 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. travnja 2019. do 01. listopada 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Andrija Mikec, mail: andrija.mikec@granova.hr , tel: +385 1 3436 510

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća GRANOVA d.o.o.

 

 

Rad žena na poslovima projektiranja

Iako još uvijek postoji uvriježeno mišljenje kako poslove projektiranja na rukovodećim pozicijama u sektoru građevine, prometa i geodezije zauzimaju više muškarci, može se primjetiti kako je sve veći broj žena koje rade na poslovima projektiranja i konzaltinga u sektoru građevine, prometa i geodeziji, ali i na voditeljskim pozicijama.

U svakodnevnom poslu, sve se češće susrećemo i surađujemo sa ženskim kolegicama u poslovima projektiranja.  

I u našem poduzeću zaposlene su žene koje rade na poslovima projektiranja. Uz direktora, Ivana Nosala, direktorica poduzeća je i Petra Lacković koja je  diplomirani inženjer prometa, a uz direktorsku poziciju radi i na voditeljskoj poziciji prometnog odjela te se u svakodnevnom poslovanju vodi načelom rodne ravnopravnosti.

Naš radni tim Granove trenutno broji 15 zaposlenika, a udio zaposlenih prema spolu je 4 žene i 11 muškaraca, a u svojem poslovanju provodimo rodno osviještenu politiku.

Pravo na rodiljni i roditeljski dopust podjednako je omogućen za zaposlenike oba spola.

Kako unutar tvrtke tako i u komunikaciji sa našim partnerima i investitorima nije primjećena rodna diskriminacija.

Poslovi projektiranja, koji su naša osnovna djelatnost, podjednako su raspoređeni između oba spola koji međusobno usko surađuju u projektnim timovima potpuno ravnopravno.

Kako i za poslove projektiranja, tako i za aktivnosti koje su vezane za provedbu EU projekta, vodili smo računa da prilikom rasporeda poslova isti budu podjednako raspoređeni između zaposlenika oba spola.

 

Europska Unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Rast konkurentnosti u djelatnosti transportnog inženjerskog graditeljstva uz pomoć primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije