O nama

GRANOVA d.o.o. je specijalistički projektni ured za izradu projektne dokumentacije i konzalting u području transportnog inženjerskog graditeljstva, naročito željezničke infrastrukture. Projektna dokumentacija koju izrađuje GRANOVA d.o.o. obuhvaća izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih željezničkih pruga , remonte postojećih željezničkih pruga, rekonstrukcije postojećih i izgradnja novih željezničkih kolodvora i stajališta, industrijske kolosijeke, terminale za pretovar rasutog tereta, kolosijeke i uređaje za popravak i njegu željezničkih vagona itd.

GRANOVA d.o.o. osnovana je 16.09.1994.g. sa kadrom koji je već tada imao ogromno iskustvo u projektiranju željezničke infrastrukture.

Stvaralački um inženjera i tehničara tvrtke GRANOVA d.o.o. postala je simbol suvremenog projektiranja i visoke kvalitete projektnih rješenja što čini solidnu osnovu za realizaciju dinamičkog razvoja u procesu investiranja u željezničku infrastrukturu.

 

Od samih početaka organizacija tvrtke koncipirana je na način da su se glavne grupe djelatnosti odvijale u zasebnim odjelima, koji međusobno usko surađuju.

GRANOVA d.o.o. organizirana je danas kao jedinstvena projektna organizacija koju čini pet odjela:

  • GEODETSKI ODJEL
  • GRAĐEVINSKI ODJEL
  • ELEKTROTEHNIČKI ODJEL
  • PROMETNI ODJEL
  • GRANOVA LABCON - Laboratorij za konstrukcije

 

Pri izradi projektne dokumentacije osim vlastitih kadrova GRANOVA d.o.o. surađuje sa tvrtkama i znanstvenim institucijama koje se vode načelom izvrsnosti u područjima svoje djelatnosti.

Cilj nam je osigurati optimalan broj kompetentnih ljudi koji ce tvrtku GRANOVA d.o.o. dugoročno održati konkurentno sposobnom tvrtkom.

Rast i razvoj tvrtke GRANOVA d.o.o. uglavnom se temelji na mlađem kadru sastavljenom od stručnjaka koji nakon fakulteta u svakodnevnom radu stječu znanje i iskustvo te se razvijaju u istaknute projektante i stvaraoce. Tehničko znanje stručnjaci nadopunjuju sudjelujući na stručnim simpozijima i seminarima te implementiraju suvremena tehnološka dostignuća u vlastita projektantska rješenja.

Tvrtka GRANOVA d.o.o. intenzivno je sudjelovala u obnovi željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj nakon domovinskog rata, te je među prvima pružila svoju pomoć u saniranju posljedica najveće željezničke nesreće u novijoj povijesti (Rudine 2009).

Profesionalnost, stručnost i potvrđene reference naših inženjera jamstvo su da će svi zahtjevi investitora biti ispunjeni sa visokom stručnošću i prema najsuvremenijim standardima

Europska Unija Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Rast konkurentnosti u djelatnosti transportnog inženjerskog graditeljstva uz pomoć primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije